Taobao 4 โมเดลธุรกิจของ E-Commerce

Taobao 4 โมเดลธุรกิจของ E-Commerce Truetaobao taobao Taobao 4 โมเดลธุรกิจของ E-Commerce          4         768x402

Taobao ธุรกิจ E-Commerce เป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส ที่มีผู้เล่นเจ้าของตลาดรายใหญ่อย่าง Amazon และกลุ่ม Alibaba อาทิ Taobao และ Tmall รวมถึงหลากหลายแบรนด์ที่หันมาสร้างแชนแนลทางออนไลน์ผ่าน Website และ Social Commerce

ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า E-Commerce กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภค 30% ที่สั่งซื้อของออนไลน์ผ่าน E-Commerce นั้น มาจากการหาข้อมูลสินค้าผ่าน Search Engine หรือการทำโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น Search Engine Optimization (SEO) หรือ Search Engine Marketing (SEM) ก็ตาม

1. Business to Business: B2B (ธุรกิจกับธุรกิจ) มุ่งเน้นการบริการกับผู้ประกอบการด้วยกัน โดยอาจเป็นผู้ประกอบการในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้ อาทิ ผู้ผลิต-ผู้ส่งออก, ผู้ผลิต-ผู้นำเข้า, ผู้ผลิต-ผู้ค้าส่งและค้าปลีก เช่น

• บริษัทผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง (Original Equipment Manufacturer : OEM)

• บริษัทเอเจนซีที่ปรึกษาด้านธุรกิจ / ด้านกฎหมายให้บริษัทหรือองค์กร

• บริษัทซอฟต์แวร์ประเภทองค์กรอาคารสำนักงานให้เช่า

• บริษัทให้บริการขนส่งสินค้า (Shipping) ในปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้มีความสำคัญมากที่สุด

2. Business to Consumer: B2C (ธุรกิจกับผู้บริโภค) มุ่งเน้นการบริการกับลูกค้าหรือผู้บริโภค เป็นประเภทธุรกิจ E-commerce ที่มีความโดดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบออนไลน์ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค สอดคล้องกับการค้าปลีกของ E-commerce ปัจจุบันการค้าประเภทนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย และมีร้านค้าออนไลน์หลายแห่งบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียB2C เป็นธุรกิจให้บริการลูกค้าด้านสินค้า/บริการที่เข้าถึงผู้บริโภครายบุคคล เช่น

ธุรกิจประเภทสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น, สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

ธุรกิจประเภทบริการ อาทิ สถาบันกวดวิชา, บริษัททัวร์, บริษัทขนส่งสินค้า (Shipping) รวมไปถึงเว็บไซต์ TrueTaobao ที่ให้บริการสั่งซื้อสินค้าจากจีนสำหรับลูกค้าคนไทย ก็จัดว่าเป็นรูปแบบของธุรกิจ B2C เช่นเดียวกัน เป็นต้น

3. Business to Government: B2G (ธุรกิจกับหน่วยงานรัฐฯ) ธุรกิจการบริหารการค้าของประเทศเพื่อเน้นการบริหารการจัดการที่ดีของรัฐบาล อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านการดำเนินการแบบออนไลน์ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการต่างๆ เช่น การจดทะเบียนการค้า , ระบบอีดีไอในการดำเนินพิธีการกรมศุลกากร

4. Consumer to Consumer: C2C (ผู้บริโภคกับผู้บริโภค) ธุรกิจระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกันเอง ซึ่งเป็นการค้ารายย่อย อาทิ การขายสินค้ามือสองให้กับบุคคลอื่นๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ขายสินค้ามือสองของตนเอง หรือเป็นสินค้าที่สั่งซื้อมาในราคาส่งจาก Website ยอดนิยมอย่าง Tmall Taobao 1688 แล้วนำมาขายในราคาปลีกผ่านช่องทางโซเชียลมิเดีย หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยผู้ขายเสนอขายสินค้า และมีผู้ซื้อประมูลซื้อแข่งกัน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ E-Commerce สามารถนำ Data Mining (เหมืองข้อมูล) หรือวิธีอื่นๆ เช่น Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้ จะช่วยทำให้ธุรกิจนั้นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำการตลาด โฆษณา ราคาสินค้า และความสนใจของลูกค้า เป็นต้น