สั่งสินค้าจากจีน

สั่งของจากจีน วันฮาโลวีนในจีน สีสันของการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

สั่งของจากจีนในวันฮาโลวีน ซึ่งวันฮาโลวีนในประเทศจีนจะเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและยังได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ทำให้มีวันฮาโลวีนที่คล้ายกัน เช่น วันสารทจีน วันเชงเม้ง เป็นต้น