สั่งซื้อสินค้าจากจีน

สั่งซื้อสินค้าจากจีน เทรนด์รักษ์โลก Gen ไหน ก็ใช้ถุงผ้า

จากแคมเปญของห้างร้าน สรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ที่ร่วมกันรณรงณ์ลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้า โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา