สั่งของจากจีน 5R แนวคิดที่ธุรกิจต้องทำ ฝ่าโควิด-19

สั่งของจากจีน 5R แนวคิดที่ธุรกิจต้องทำ ฝ่าโควิด-19-Truetaobao สั่งของจากจีน สั่งของจากจีน 5R แนวคิดที่ธุรกิจต้องทำ ฝ่าโควิด-19                     5R                                             19 Truetaobao 768x402

สั่งของจากจีน หลังจากที่โรคโควิด-19 ได้ระบาดลุกลามไปในหลายประเทศ ทำให้บางประเทศต้องมีการปิดเมืองและมีมาตรการให้ผู้คนงดการออกจากบ้าน

ซึ่งในแง่เศรษฐกิจทั่วโลก ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

        เมื่อธุรกิจต่างๆ ต้องอยู่ท่ามกลางวิกฤต แต่กลับไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งมือแก้ไขให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอแนวคิด 5R ที่ธุรกิจต้องทำในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดไว้ ดังนี้

       1. Re-tool ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือและวิธีการทำงาน

การปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือและวิธีการทำงาน ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยการพัฒนาเทคโนโลยี หรือระบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงหากเครื่องมือเดิมที่เคยใช้ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนออนไลน์ การทำงานเป็น Work from Home หรือการเลือกใช้บริการ Delivery เป็นต้น

         2. Re-target การปรับกลุ่มเป้าหมาย

จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดิมไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ จึงทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนไป ดังนั้นการปรับกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยใช้สิ่งที่ธุรกิจมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ เช่น หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายหรือการสั่งอาหารออนไลน์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยทำงานและวัยรุ่น เนื่องจากมีความชำนาญด้านอุปกรณ์ไอทีมากกว่าวัยผู้ใหญ่หรือวัยทอง หรือปรับเปลี่ยนจากลูกค้าชาวต่างชาติเป็นลูกค้าชาวไทยแทน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการ จึงต้องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าให้ชัดเจน เพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายใหม่ให้เหมาะสม อ่านเพิ่มเติมที่ 4 โมเดลธุรกิจของ E-Commerce

        3. Re-business การพลิกธุรกิจ

โดยการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อให้ธุรกิจมีรายได้งอกงอยจากหนทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ต่อยอดจากร้านอาหารในโรงแรมที่ไม่มีผู้ใช้บริการมาเป็นการบริการแบบ Food Delivery จะทำให้ธุรกิจมีรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น

        4. Re-process ปรับกระบวนการ

เป็นปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการเข้าถึงลูกค้า โดยเป็นฝ่ายเข้าหาลูกค้าและเปลี่ยนเป็นการให้บริการเชิงรุก (Proactive) ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนมาตรฐานของความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

        5. Re-unite การร่วมมือกัน

องค์กรธุรกิจต้องร่วมมือกันอย่างไม่หวังผลกำไรในช่วงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก การรับผิดชอบต่อสังคมและความมีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ เช่น การคืนเงินสำหรับเที่ยวบิน การเลื่อนการจัดงานอีเว้นท์ การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดการแพร่กระจายไวรัสแล้วยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ อีกทั้งเป็นการซื้อใจลูกค้าและแน่นอนว่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ประชาชนเองจะต้องงดการออกจากบ้านด้วย

        อย่างไรก็ตาม ในช่วงขาขึ้นของธุรกิจออนไลน์และการงดออกจากบ้าน การขนส่งและ Delivery จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์และการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

        Truetaobao เว็บสั่งของจากจีน ผู้ให้บริการสั่งซื้อสินค้าจาก Taobao Tmall และ 1688 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้บริการนำเข้าเบ็ดเสร็จและจัดส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศ จึงทำให้การนำเข้าสินค้านั้นเป็นเรื่องง่ายและสะดวก พร้อมเดินหน้าไปกับผู้ประกอบการยุคใหม่

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: www.scglogistics.co.th, thestandard.co และ brandbuffet.in.th