Month: January 2020

Shipping ปั้นตัวเองสู่อาชีพ Online Drop Shipping

อาชีพ Drop Shipping เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ ข้อดีคือ ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องสต๊อกของ เริ่มต้นได้ทันที ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุและเพศ

Taobao 4 โมเดลธุรกิจของ E-Commerce

ธุรกิจ E-Commerce เป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส ที่มีผู้เล่นเจ้าของตลาดรายใหญ่ อย่าง Amazon Lazada Shopee และกลุ่ม Alibaba รวมถึงหลากหลายแบรนด์ที่หันมาสร้างแชนแนลทางออนไลน์ผ่าน Website และ Social Commerce

สั่งซื้อสินค้าจากจีน เทรนด์รักษ์โลก Gen ไหน ก็ใช้ถุงผ้า

จากแคมเปญของห้างร้าน สรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ที่ร่วมกันรณรงณ์ลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้า โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา