ขั้นตอนที่ 1

เข้าเว็บไซต์ www.truetaobao.com เพื่อกดสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ใส่ชื่อสินค้าหรือลิงก์ Taobao, Tmall หรือ 1688 ตรงช่องค้นหาได้เลย ซึ่งช่องนี้ช่องเดียวสามารถหาสินค้าได้ทุกประเภท

ขั้นตอนที่ 3

เช็ครายละเอียดสินค้า > สีของสินค้า > ขนาดสินค้า (Size) > จำนวนของสินค้า > ราคา > รวมราคา ถ้าถูกต้องตามที่ต้องการ กดหยิบใส่รถเข็น

ขั้นตอนที่ 4

เลือกสินค้าในรถเข็น  ให้กดเครื่องหมาย “เช็ค (✓)” ตามสินค้าที่ต้องการเลือก

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบจำนวน และราคาสินค้า เลือกวิธีการขนส่ง ทางรถ ทางเรือ และการทำประกันสินค้า สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการสั่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 6

รายการสั่งซื้อสินค้า แจ้งในส่วนของราคาสินค้า ยอดเงินคงเหลือ และราคาที่ต้องชำระ หลังจากขั้นตอนนี้ ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อ และการขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 7

เข้าสู่ระบบ แล้วคลิกที่เมนู “การเงิน”

ขั้นตอนที่ 8

ตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี  และแนบหลักฐานการโอนเงิน แจ้งจำนวนเงิน วันที่และเวลาโอน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเว็บไซต์ www.truetaobao.com เพื่อกดสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อย ใส่ชื่อสินค้าหรือลิงก์ Taobao, Tmall หรือ 1688 ตรงช่องค้นหาได้เลย ซึ่งช่องนี้ช่องเดียวสามารถหาสินค้าได้ทุกประเภท

ขั้นตอนที่ 3

เช็ครายละเอียดสินค้า > สีของสินค้า > ขนาดสินค้า (Size) > จำนวนของสินค้า > ราคา > รวมราคา ถ้าถูกต้องตามที่ต้องการ กดหยิบใส่รถเข็น

ขั้นตอนที่ 4

เลือกสินค้าในรถเข็น  ให้กดเครื่องหมาย “เช็ค (✓)” ตามสินค้าที่ต้องการเลือก

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบจำนวน และราคาสินค้า เลือกวิธีการขนส่ง ทางรถ ทางเรือ และการทำประกันสินค้า สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการสั่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 6

รายการสั่งซื้อสินค้า แจ้งในส่วนของราคาสินค้า ยอดเงินคงเหลือ และราคาที่ต้องชำระ หลังจากขั้นตอนนี้ ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อ และการขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 7

เข้าสู่ระบบ แล้วคลิกที่เมนู “การเงิน”

ขั้นตอนที่ 8

ตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี  และแนบหลักฐานการโอนเงิน แจ้งจำนวนเงิน วันที่และเวลาโอน

**ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท**

**ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท**

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าจีน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเว็บไซต์ www.truetaobao.com
เพื่อกดสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อย
ใส่ชื่อสินค้าหรือลิงก์ Taobao, Tmall
ตรงช่องค้นหาได้เลย
ซึ่งช่องนี้ช่องเดียวสามารถหาสินค้า
ได้ทุกประเภท

ขั้นตอนที่ 3

เช็ครายละเอียดสินค้า
> สีของสินค้า
> ขนาดสินค้า (Size)
> จำนวนของสินค้า
> ราคา
> รวมราคา
ถ้าถูกต้องตามที่ต้องการ
กดหยิบใส่รถเข็น

ขั้นตอนที่ 4

เลือกสินค้าในรถเข็น
ให้กดเครื่องหมาย “เช็ค (✓)”
ตามสินค้าที่ต้องการเลือก

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบจำนวน และราคาสินค้า
เลือกวิธีการขนส่ง ทางรถ ทางเรือ
และการทำประกันสินค้า
สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจ
ในการสั่งสินค้า

ชั้นตอนที่ 6

รายการสั่งซื้อสินค้า
แจ้งในส่วนของราคาสินค้า
ยอดเงินคงเหลือ และราคาที่ต้องชำระ
หลังจากขั้นตอนนี้
ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อ
และการขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 7

เข้าสู่ระบบ แล้วคลิกที่เมนู “การเงิน”

ขั้นตอนที่ 8

ชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี
และแนบหลักฐานการโอนเงิน
แจ้งจำนวนเงิน
วันที่และเวลาโอน

สำหรับการส่งต่อในประเทศ
ในกรุงเทพ และต่างจังหวัดจะมีราคาค่าจัดส่งต่างกันออกไป
และหากมารับสินค้าด้วยตนเองก็ไม่เสียค่าจัดส่ง

สำหรับการส่งต่อในประเทศ ในกรุงเทพ และหากต่างจังหวัดจะมีราคาค่าจัดส่งต่างกันออกไป และหากมารับสินค้าด้วยตนเองก็ไม่เสียค่าจัดส่ง

**ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท**

**ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท**

หากท่านมีข้อสงสัย ไม่รู้จะเริ่มสั่งยังไง
สามารถปรึกษาเราได้ที่
Call Center 02-114-7890

หากท่านมีข้อสงสัย ไม่รู้จะเริ่มสั่งยังไง สามารถปรึกษาเราได้ที่ Call Center 02-114-7890